Ντύσιμο Οχημάτων – Μερική κάλυψη

Ντύσιμο Οχημάτων – Μερική κάλυψη
Μερική κάλυψη είναι η εφαρμογή του υλικού σε ορισμένα σημεία του αυτοκινήτου με γραφικό προσαρμοσμένο κατάλληλα
στην υπάρχουσα εικόνα του οχήματος ώστε η παρέμβαση να μην επηρεάζει αρνητικά αλλά να αποδίδει αρμονικό και καλαίσθητο αποτέλεσμα.