Προωθητικά-εκθεσιακά Τραπέζια

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

Πτυσσόμενα Σημεία Πώλησης-προώθησης από PVC ελαφριά, σταθερά και εύκολα στη συναρμολόγηση.