Αντιολισθητικά ταπέτα με λογότυπο

ENTRY CARPETS
Αναδείξτε την είσοδο στο χώρο εργασίας σας με ταπέτα της σειράς
Nomad 3Μ. Η χρήση εταιρικής ταυτότητας στα ταπέτα εισόδου αποκλείει το
ενδεχόμενο κλοπής ταπέτου για επόμενη χρήση!

Ταπέτα με λογότυπο, Της 3M