Δείτε την Ψηφιακά ! Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Η εταιρία ΡΟΜΦΑΙΑΣ ασχολείται με:

Ψηφιακές εκτυπώσεις σε μουσαμά
 Καμβά – αυτοκόλλητο – ταπετσαρία χαρτί – φίλμ αμοβολής

Διαφημιστικά Έντυπα, Αφίσες, Φυλλάδια, Προσπέκτους, Folders, Ημερολόγια, Καρτολίνες, Κάρτες, Επιστολόχαρτα, Φάκελα, Προσκλήσεις, Ετικέτες, Τιμολόγια, Μπλόκ.